Colofon

Dit e-book is een uitgave van Stichting Zaadbalbalkanker. Wij zijn er voor zaadbalkankerpatiënten en hun naasten.

Copyright © De auteurs / Uitgever Stichting Zaadbalkanker - Utrecht 2021 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Auteurs

 • A. (Annet) Bongaerts - verpleegkundige
 • Dr. Jetske van Breda - uroloog
 • Daphne van Doorn, MSc - verpleegkundig specialist
 • Dr. Jeantine de Feijter - internist-oncoloog
 • M. (Martine) Folsche, MANP - verpleegkundig specialist urologie & AYA
 • Prof. dr. J.A. (Jourik) Gietema - onderzoeker
 • Prof. dr. L. (Luca) Incrocci - seksuoloog / radiotherapeut
 • Dr. J.M. (Martijn) Kerst - internist
 • Drs. M.T.W.T. (Tycho) Lock - uroloog / androloog
 • Prof. dr. L.H.J. (Leendert) Looijenga - medisch celbioloog
 • Dr. M.A. (Marrit) Tuinman - psycholoog / onderzoeker
 • Dr. Joyce Wilders - neuro-oncoloog.
 • Prof. Dr. J.A. (Fred) Witjes - uroloog

Hoofdredactie: Martine Folsche Eindredactie: Mérie van der Rijt - CopyRijt Vormgeving: Eveline Klomp - Digital Minds

Bestuur Stichting Zaadbalkanker

 • Voorzitter - Robin Duteweerd
 • Hendrik Gremmels – Onderzoek en richtlijnen
 • Rutger Buma - Penningmeester
 • Hans Neuteboom - Belangenbehartiging
 • Ivo Struik – Directeur bureau

Donateur worden?

Stichting Zaadbalkanker wordt grotendeels gerund door vrijwilligers. Ook de leden van de adviesraad doen hun werk zonder vergoeding.

Wat doen we met jouw bijdrage?

 • We geven up-to-date informatie over zaadbalkanker
 • We komen op voor de belangen van zaadbalkankerpatiënten
 • We organiseren lotgenotencontact

Steun ons