vragen aan…

adviesraadlid Leendert Looijenga
(PhD, Professor Translational Patho-Oncology)

"Op weg naar gerichtere behandeling van zaadbaltumoren door Nederlands onderzoek"

Bioloog/onderzoeker Leendert Looijenga is al vanaf het ontstaan van de stichting betrokken als adviesraadlid. Hij deed jarenlang onderzoek, voornamelijk aan het Erasmus MC te Rotterdam. Sinds oktober 2018 werkt Leendert in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Recent verscheen het onderzoeksrapport dat hij samen met patholoog Wolter Oosterhuis schreef in het toonaangevende tijdschrift Nature Reviews Cancer. Hierin staat een nieuwe classificatie van kiemceltumoren centraal.


Zaadbalkanker blijkt een voorbeeld te zijn van één van de zeven typen die zij onderscheiden. Leendert legt uit waarom dit onderzoek zo belangrijk is voor een meer accurate diagnose en verbeterde behandeling van kiemceltumoren in de toekomst.