Maak kennis met onze adviesraad

De adviesraadleden van stichting Zaadbalkanker zetten zich vrijwillig in om het leven van zaadbalkankerpatiënten aangenamer te maken. Zo geven ze advies bij individuele vraagstukken die wij ontvangen. In de werkpraktijk hebben ze dagelijks te maken met deze zeldzame aandoening. In deze rubriek leren we de adviesraadleden beter kennen. Ze vertellen over ontwikkelingen in hun vakgebied en wat testispatiënten daar aan hebben. Medisch oncoloog Martijn Kerst van het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) trapt af.

Medisch oncoloog Martijn Kerst zet zich in voor een optimaal multidisciplinair expertise centrum zaadbalkanker


“Zaadbalkankerpatiënten vinden steun bij elkaar in het expertise centrum zaadbalkanker”

Zo’n vijf jaar geleden nam internist/medisch oncoloog Martijn Kerst het stokje als adviesraadlid over van professor Sjoerd Rodenhuis. Op het multidisciplinaire expertise centrum zaadbalkanker in het AvL ziet men jaarlijks ongeveer 100 testispatiënten. “Zaadbalkanker is een zeldzame aandoening, maar als specialistisch ziekenhuis zien wij hier relatief veel patiënten. Met een toegewijd en ervaren team bieden wij hen optimale en gerichte zorg in alle facetten.”


Wat levert dat op, zo’n multidisciplinaire polikliniek zaadbalkanker?
“Het grootste verschil met andere ziekenhuizen is dat wij een kankerinstituut zijn. Andere ziekenhuizen hebben oncologie als onderdeel, bij ons draait het daar volledig om. We hebben verschillende poli’s, waarvan de multidisciplinaire polikliniek zaadbalkanker er een is. Die run ik samen met mijn collega dr. Jeantine de Feijter en de urologen Oscar Brouwer, Niels Graafland en Bas van Rhijn. Wekelijks hebben we een multidisciplinair testisoverleg met de urologen en internisten en inmiddels ook pathologen. De lijnen in het AvL zijn kort en we lopen zo bij elkaar binnen voor een consult. Dat werkt heel prettig en komt de behandeling van de patiënt ten goede. We bespreken in het MDO (multidisciplinair overleg) de nieuwe patiënten en de patiënten die een chemobehandeling hebben afgerond, om te bezien of er een aanvullende behandeling nodig is. Ook de controle (na chemotherapie of na operatie alleen) valt onder ons pakket. In andere ziekenhuizen is dat vaak bij de uroloog, bij ons zit je daarvoor bij de medisch oncoloog.”


Wanneer komen zaadbalkankerpatiënten naar het AvL?
“Standaard hebben we verwijspatronen vanuit bepaalde ziekenhuizen. Maar we krijgen ook steeds meer te maken met mensen die zelf om een verwijzing vragen, of om een second opinion. Patiënten worden mondiger en gaan op zoek naar een centrum voor optimale zorg. Zoals men bekend raakt met de mamma-poli’s voor borstkanker willen wij die bekendheid met de polikliniek zaadbalkanker ook bereiken.”


Wat is het doel van de polikliniek zaadbalkanker?
“De optimale behandeling voor testispatiënten vindt in onze ogen plaats in een centrum waarbij alle betrokken disciplines, toegewijd en ervaren zijn op dit gebied. In alle facetten. Dus niet alleen de uroloog en de internist, maar ook de radioloog en de patholoog hebben specialistische kennis. Daarbij hebben we hier ook aandacht voor kwaliteit van leven en AYA-problematiek voor deze vaak jonge mensen. Ons doel is een optimaal expertise centrum zaadbalkanker te zijn en te blijven.”


Wat is een bijzondere ontwikkeling in het AvL op testisgebied?
“Samen met het UMC hebben we de techniek ontwikkeld waarbij we de sentinel-node procedure (schildwachtklierprocedure) ook mogelijk maken bij testistumoren. Als je namelijk kunt onderzoeken welke klieren betrokken zijn bij de tumor, kun je het stadium van zaadbalkanker nauwkeuriger bepalen. Dat is best ingewikkeld, maar in studieverband wordt dit nader uitgezocht. Daarin lopen we voorop. Wellicht dat dr. Oscar Brouwer daar eens meer over kan vertellen.”

En jullie hebben ook een Centrum voor Kwaliteit van leven…
“Het Centrum voor Kwaliteit van Leven is een voorbeeld van zorg op maat. Psychologie, fysiotherapie, maatschappelijk werk en supportive care is aanwezig, dus ook die lijnen zijn kort. Met de komst van professor Winette van der Graaf , de ‘founding mother’ van de AYA-zorg in Nederland, is ook de AYA-zorg ingebed in het centrum. Dit jaar krijgt onze AYA-poli met een verpleegkundig specialist nog meer body.”


Waar ben je trots op?
“Een aantal jaar geleden zijn we nationaal en Europees erkend als Expertise centrum. Zo’n erkenning geldt voor vijf jaar en bij herregistratie moet je steeds weer opnieuw aan de eisen voldoen. Daar werken we hard voor. Zo moet je kunnen aantonen dat je alle betrokken specialisten aan boord hebt, actief bent in wetenschappelijk onderzoek en goede contacten onderhoudt met patiëntenverenigingen.”

Wat is de kracht van het de polikliniek zaadbalkanker?
“Jeanine benadrukt vaak het laagdrempelige contact tussen de doctoren en de snelheid waarmee we kunnen schakelen. Ik ben het met haar eens dat dat de kracht van ons ziekenhuis is. Maar het is ook noemenswaardig dat de zaadbalkankerpatiënten die hier komen elkaar treffen . Ze doorlopen vaak samen een traject en vinden steun bij elkaar. En bij de verpleegkundigen met wie ze intensief contact hebben tijdens een week chemotherapie. Dat is het mooie van een specialistisch centrum.”

Een greep uit zaadbalkanker-gerelateerde studies in het AvL:

  • Onderzoek naar chemotherapiegerelateerde vermoeidheid in samenwerking met het Dondersinstituut van het Radboud MC.
  • Onderzoek naar late effecten (cardio-vasculair) na chemotherapie in samenwerking met het UMC Groningen.
  • Testispatiënten hebben een licht verhoogde kans op tweede tumoren. Daarom start dit jaar een onderzoek naar vroegtijdig optredende darmtumoren.
  • De transatlantische TIGER studie is er voor patiënten met terugkeer van ziekte na primaire behandeling met (B)EP. We vergelijken daarbij de standaard chemotherapie met intensieve chemotherapie met autologe stamceltransplantatie (uit je eigen bloed). Patiënten komen naar Amsterdam toe voor deze behandeling.