Korte berichten

9 maart: Publiekslezing zaadbalkankerlezing UMC Utrecht

Op maandagavond 9 maart wordt in het UMC Utrecht een lezing gegeven over zaadbalkanker. Diverse specialisten komen aan het woord, waaronder een uroloog en een oncoloog. Een van de onderwerpen is vruchtbaarheid/hormoonhuishouding. Ook Herman Gremmels van de stichting komt aan het woord.

118.000 Nederlanders kregen in 2019 de diagnose kanker

In 2018 kregen 116.000 mensen de diagnose kanker. Deze stijging komt door vergrijzing en bevolkingsgroei.

Overlevingskans
mensen met kanker toegenomen

De overlevingskans van mensen met kanker neemt toe. 65 procent van de patiënten die in 2013 de diagnose kanker kregen, was vijf jaar later nog in leven, blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie. Een jaar eerder lag dat aantal nog op 64 procent. Voor veel kankersoorten geldt zelfs dat vier op de vijf patiënten de ziekte overleven. Het gaat om huidkanker, borstkanker, prostaatkanker en minder vaak voorkomende soorten als zaadbalkanker en hodgkinlymfoom.

Helft kankerpatiënten
staat niet stil bij keuze ziekenhuis

Iets meer dan de helft van de kankerpatiënten in Nederland heeft niet nagedacht over welk ziekenhuis het meest geschikt is voor de behandeling van hun vorm van kanker. Eén op de vijf zou achteraf iets anders hebben gedaan als het gaat om de keuze voor een ziekenhuis. Dit blijkt uit onderzoek van NFK onder 7376 (ex-)kankerpatiënten naar hun ervaringen bij de keuze voor een ziekenhuis. NFK wil patiënten ervan bewust maken dat ze een keuze hebben en dat er verschil is tussen ziekenhuizen.

Wij zijn benieuwd of jij bewust hebt gekozen voor een ziekenhuis.


Praat erover mee op Facebook, of mail je ervaring naar info@zaadbalkanker.nl