Mirjam van Belzen ­over het schone lei-beleid

En waarom dit goed uitpakt ­voor ex-zaadbalkankerpatiënten

Op 1 januari 2021 is het schone lei-beleid van kracht gegaan. Een flinke vooruitgang waar achter de schermen hard aan is getrokken. Mirjam van Belzen, voormalig belangenbehartiger Kwaliteit van Leven bij het NFK, heeft het proces begeleid. Hoe heeft ze de intensieve onderhandelingsperiode ervaren? En wat betekent het nieuwe beleid voor ex-zaadbalkankerpatiënten? De schone lei is ‘het recht vergeten te worden’ als je als ex-kankerpatiënt een bepaalde termijn ziektevrij bent geweest. Je bent dan niet meer verplicht bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) en uitvaartverzekering te melden dat je kanker hebt gehad. Kanker kan dan dus niet meer een reden zijn om geweigerd te worden of een onverklaarbare premieverhoging te krijgen. Afkijken in het buitenland “Ik wist dat de Fransen er tien jaar over hebben gedaan ‘le droit d’oublié’ bekrachtigd te krijgen. Er is dus veel contact geweest met Frankrijk. En ook met collega’s in België, Oostenrijk en Engeland. Maar wat we niet mogen vergeten, is dat de Nederlandse verzekeringsmarkt wezenlijk anders is. Ook de overlevingscijfers komen niet overeen. Je kunt dus niet zomaar een op een hetzelfde concept overnemen. Alles moet toegespitst worden op de Nederlandse situatie. Veel van de achtergrondinformatie heeft ons natuurlijk wel geholpen het sneller te regelen. Gelukkig hebben wij er geen tien jaar over gedaan.” Doneer je ervaring Aanleiding voor dit alles was het Doneer Je Ervaring-onderzoek naar het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. “De uitkomsten van die peiling logen er niet om”, aldus Mirjam. “Zes op de tien patiënten lukte het niet een ORV af te sluiten. Daarnaast bleek meer dan een kwart van de ex-patiënten het aanbod van de verzekeraar zelf te weigeren. De kosten bovenop de basispremie waren te hoog. Dit is onacceptabel, en daarom deden we in september 2019 een oproep aan de politiek om hier verandering in te brengen. Een AMVB (algemene maatregel van bestuur) is het resultaat.” Het afgelopen anderhalf jaar heeft NFK samen met het ministerie van Financiën en het Verbond van Verzekeraars aan de details van dit besluit gewerkt.

Je bent niet onverzekerbaar Wat Mirjam graag wil benadrukken is het feit dat je als kankerpatiënt altijd, ook voor die periode van tien jaar, een verzekering kan aanvragen. “Ook als je nog niet onder de schone lei regeling valt. Al zal het in praktijk wel moeilijker zijn om een verzekeraar te vinden die jou accepteert of onder de standaard voorwaarden wil verzekeren. Het is daarom ontzettend belangrijk dat je tijdig start met de zoektocht én verschillende verzekeraars en premies met elkaar vergelijkt. Op kankerenverzekeren.nl vind je hier veel tips over.” Beweging bij verzekeraars “Wat we nu dus hebben bereikt, is dat mensen die op een leeftijd van 21 jaar of ouder kanker hebben gehad, na 10 jaar zijn ‘genezen’. Ze hoeven niets meer over hun kankerverleden te vertellen. Voor mensen die voor hun 21e kanker kregen, geldt een termijn van 5 jaar. Die termijnen kunnen dus nooit meer langer worden. Daarnaast is er een tabel ontwikkeld, waarin de termijnen voor specifieke vormen van kanker zijn aangepast. Want we weten inmiddels dat bijvoorbeeld zaadbalkanker veel betere overlevingskansen heeft dan bijvoorbeeld longkanker. De termijn voor zaadbalkanker is nu bijvoorbeeld drie jaar. Een mooi resultaat. Bovendien is er inmiddels veel beweging bij verzekeraars en heeft het de deur naar discussie opengezet”, vertelt Mirjam trots. Eigen verantwoordelijkheid Tot slot wil Mirjam de rol van de patiënt nog aanstippen. “Een patiënt is zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van de gezondheidsverklaring. Je hebt info uit het medisch dossier nodig om te weten of je onder de regeling valt. Overleg met je huisarts of medisch specialist als je twijfelt aan de voorwaarden. Het is belangrijk om te weten wanneer er werd vastgesteld dat de kanker niet meer gevonden werd. Op de website kankerenverzekeren.nl staat alle informatie hierover.”