Een doel voor ogen

Beste lezer, Weten waar je het voor doet en een doel voor ogen hebben. Dat kan helpen om de behandeling van (zaadbal)kanker beter te doorstaan. Voor de een is het doel weer op het oude niveau te kunnen sporten. Voor de ander is kunnen blijven werken en voor de kinderen zorgen iets om naartoe te werken. Wat je doel ook is, het biedt houvast. Onze columnist David weet er alles van. Je leest in deze editie hoe hij zijn metastase betekenis heeft gegeven. Het expertisecentrum in Groningen heeft meerdere doelen. Een van de doelen is de overlevingskans bij zaadbalkanker vergroten. Maar sinds onderzoek bevestigde dat de chemotherapiebehandelingen ook late effecten en langetermijneffecten met zich meebrengen, is in dat onderdeel ook flink geïnvesteerd. Dr. Jourik Gietema vertelt hoe ze in Noord-Nederland focussen op kwaliteit van leven. En waarom ze zich daarom hebben aangesloten bij een Europees samenwerkingsverband. Ook in deze uitgave lees je het indrukwekkende verhaal van Mary. Twee van haar zoons kregen op jonge leeftijd met kanker te maken. Ze legt uit hoe ze daarmee is omgegaan en hoe oneerlijk ze het vindt dat haar kinderen voor altijd met kanker geconfronteerd blijven. Bijvoorbeeld bij het kopen van een huis en het aangaan van relaties. Een editie dus om eens goed stil te staan bij jouw eigen doelen. Wat houdt jou op de been in moeilijke tijden? We hopen dat je tussen de regels door een advies of een aanknooppunt vindt waar je verder mee komt. Daar doen wíj het tenslotte voor. Laat van je horen! Ook als je informatie mist. Vriendelijke groet,

Robin Duteweerd, voorzitter Stichting Zaadbalkanker