15 Alternatieve behandelingen

Onder de noemer ‘alternatief’ worden veel verschillende behandelingen geschaard. Baat het niet, dan schaadt het niet, gaat niet altijd op. Diverse middelen kunnen bijvoorbeeld invloed hebben op elkaar. Het is verstandig om geen overhaaste beslissingen te nemen en alternatieve behandelingen te bespreken met je reguliere specialist.

15.1 Wanneer een alternatieve behandeling?

Alternatieve geneeskunde wordt vaak lijnrecht tegenover de reguliere geneeskunde gezet. Daarmee lijkt het alsof je als patiënt moet kiezen: of voor het een, of voor het ander. Het woord ‘alternatief’ lijkt dat ook te zeggen. Alsof het in plaats komt van de behandeling die de reguliere specialist je aanbiedt. Dit terwijl het in de praktijk zelden voorkomt dat patiënten die voor alternatief kiezen dit in plaats van regulier doen. Meestal willen ze allebei proberen om zoveel mogelijk kans op genezing te hebben. Door de diagnose kanker kun je je machteloos voelen en het gevoel krijgen dat je zelf iets moet doen om je kans op genezing zo hoog mogelijk te maken. In veel gevallen richten patiënten zich pas tot alternatieve behandelaars als ze te horen hebben gekregen dat genezing volgens de reguliere methode niet meer mogelijk is. Omdat je bij zaadbalkanker meestal al direct te horen krijgt dat het genezingspercentage heel hoog is, zal een alternatieve behandeling minder snel in zicht komen.

image
Lastig is dat onder de noemer ‘alternatief’ veel verschillende behandelingen worden geschaard.

15.2 Wetenschappelijk bewijs

Er is een belangrijk verschil tussen een reguliere en een alternatieve behandeling. Van een reguliere behandeling is wetenschappelijk aangetoond dat deze bij een groot aantal patiënten een gunstig effect op de ziekte kan hebben. Chirurgie, radiotherapie (bestraling) en chemotherapie zijn bij zaadbalkanker standaard- oftewel reguliere behandelingen. Daarvan is dus wetenschappelijk aangetoond dat er de beste resultaten van mogen worden verwacht. Wetenschappelijk wil zeggen dat de werkzaamheid van de behandeling, voordat deze standaard werd, in grootschalig onderzoek is getest en bewezen.

Vergelijkend onderzoek Bij een alternatieve behandeling is meestal geen vergelijkend onderzoek met grote aantallen patiënten gedaan. Je moet dan afgaan en vertrouwen op de verhalen van de (alternatieve) behandelaars en de genezingen van enkele patiënten. Die verhalen zul je waarschijnlijk ook al snel te horen krijgen, gevraagd en ongevraagd. Er is grote kans dat allerlei mensen om je heen, zodra ze horen dat je kanker hebt, je overstelpen met goede raad en ervaringen van andere kankerpatiënten, met krantenberichten, folders en boeken over nieuwe of alternatieve behandelingen tegen kanker. Met verhalen over mensen die waren opgegeven maar dankzij behandeling x of therapie y geheel genezen zijn. Interactie van middelen Van sommige middelen is wetenschappelijk aangetoond dat ze interactie kunnen geven met andere medicijnen, zoals je behandeling met chemotherapie. Sint Janskruid, een kruidensupplement dat wel wordt gebruikt bij somberheid, maar ook grapefruitsap, kunnen de spiegel van medicijnen/chemo in je bloed veranderen. Daardoor kan de werkzaamheid van de medicijnen/chemo te laag of juist te hoog worden. Dit betekent dat je behandeling onvoldoende werkt, of de dosering in je bloed juist te hoog wordt en je onbedoeld veel bijwerkingen krijgt. Daarom is het belangrijk dat je gebruik van alternatieve middelen en van kruiden/supplementen bespreekt met je specialist. Deze kan dan kijken of je deze middelen veilig kunt gebruiken of dat je er (tijdelijk) mee moet stoppen.

image

15.3 Keuzes en overwegingen

Lastig is dat onder de noemer ‘alternatief’ veel verschillende behandelingen worden geschaard. Van het voorschrijven van eenvoudige voedingsadviezen, kruiden/supplementen en homeopathische middelen tot aan het opleggen van een streng dieet, aangevuld met allerlei ‘natuurlijke’ geneesmiddelen. En dan zijn er nog spiritueel therapeuten, orthomoleculaire genezers en antroposofische artsen. Nog verder verwijderd van de traditionele geneeskunde zijn de specialisten in visualisatietechnieken, handopleggers, iriskijkers en urinelezers. Bij je keuze voor een alternatieve behandeling zul je vooral moeten afgaan op de ervaringen van anderen. Vaak is dat de manier waarop mensen bij een behandelaar terecht komen. Ook moet je afgaan op het verhaal van de behandelaar, je gezond verstand én je ‘goede gevoel’ bij een behandelaar of behandeling. Neem de tijd Kies niet overhaast voor een behandeling. Je beleeft een periode waarin je extra kwetsbaar bent. Sommige alternatieve behandelingen zijn behoorlijk intensief, kosten behalve tijd ook veel geld. Ze worden niet altijd vergoed door je verzekering. Bovendien gaan ze soms gepaard met vervelende lichamelijke bijwerkingen. Misschien ontneem je daar jezelf en je dierbaren kostbare tijd mee die op een andere manier had kunnen worden doorgebracht, met elkaar bijvoorbeeld. Begin in ieder geval niet aan een alternatieve behandeling voor anderen, uit een schuldgevoel, omdat je meent dat je het tegenover je partner, kinderen of andere dierbaren verplicht bent om alles geprobeerd te hebben.

image

15.4 Samenspraak met reguliere specialist

Het is in ieder geval verstandig altijd onder behandeling te blijven bij je reguliere specialist en elke aanvullende behandeling die je overweegt of volgt met hem te bespreken. Je reguliere specialist moet op de hoogte zijn, voor het geval een alternatieve behandeling de reguliere behandeling in de weg zit of afzwakt. Zoals diverse reguliere specialisten van één patiënt ook van elkaar moeten weten wat voor medicijnen worden voorgeschreven en waar de behandeling uit bestaat, zo geldt dat ook voor de diverse alternatieve behandelaars.

image